ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Main Menu   บุคลากรและฝ่ายงาน

  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา
  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
  งานกิจการนักเรียน
  งานปกครอง
  งานทะเบียนวัดผล
  งานวิชาการ
  งานบริหารทั่วไป

   Download เอกสาร

  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
  แบบฟอร์มโครงการ
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  แบบฟอร์มการลา
  แบบฟอร์มขอไปราชการ
  แบบฟอร์มเบิกค่ายานพาหนะ
  แบบฟอร์มขอแก้ผลการเรียน
  แบบฟอร์มขอออกนอกสถานศึกษา

   โรงเรียนในสังกัด

  รงเรียนโนนคร้อวิทยา
 
รงเรียนสตรีชัยภูมิ2
 
รงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
 
รงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 
รงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

   เว็บไซต์ในจังหวัด

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดชัยภูมิ
  สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานสหรกณ์จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

   Link nbsp; Link น่าสนใจ


 

    ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน อบจ.ชัยภูมิ

   หนังสือราชการจาก อปท.

   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

***เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ***  ดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ู้รายงาน นางอาทิตติยา พิมพลีชัย

หน่วยงาน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี  อำเภอเทพสถิต

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 ***เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ*** ดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง  ..กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเละเทคโนโลยี

ู้รายงาน นายทินกร พิพัฒน์นันทกุล

หน่วยงาน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี  อำเภอเทพสถิต

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   Link เพื่อการศึกษา

   Link เพื่อการศึกษา

    กรกฏาคม 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

   Link เพื่อการศึกษา

   มหาวิทยาลัยน่าสนใจ

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  มหาวิทยาลัยราชภักมหาสารคาม


เว็บไซต์ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี แสดงผลได้ดีใน Firefox และ Chrome ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 Pixel
ที่ตั้งของโรงเรียน เลขที่ 54 หมู่ 9 บ้านโคกชาติ ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ 044-810240  
Email : pongnokpracha@gmail.com
WebSite :
http://www.pnk.ac.th
http://www.facebook.com/pongnokpracha